De APK: alles wat u moet weten

De afkorting APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Het is een autokeuring die op Europees niveau verplicht is. De doelstelling ervan is tweeledig, namelijk aan de ene kant de bevordering van de verkeersveiligheid en aan de andere kant de bescherming van het milieu. De regelgeving en verplichting staan verwoord in de wetten die van toepassing zijn op het wegverkeer. Zonder geldig keuringsbewijs rondrijden is strafbaar. Als je een ongeluk krijgt met een afgekeurde auto, dan kan de verzekeringsmaatschappij die auto als onverzekerd beschouwen.

Wanneer is de APK verplicht?
Wanneer een auto gekeurd dient te worden, hangt af van het type motor. Van auto's die rijden op elektriciteit, benzine of alcohol dient de eerste keuring plaats te vinden wanneer de auto 4 jaar oud is. Twee jaren later moet de tweede keuring plaatsvinden. Bij een leeftijd van 8 jaar dient de derde keuring te worden gedaan. Daarna wordt de frequentie eens per jaar. Voor auto's die op lpg of diesel rijden, is de eerste keuring na 3 jaar en daarna jaarlijks. Auto's van meer dan 30 jaar oud dienen twee keer per jaar te worden gekeurd. Auto's ouder dan 50 jaar zijn vrijgesteld. Natuurlijk is het goed om de frequentie te weten, maar je hoeft er niets voor aan te tekenen op je kalender. Je ontvangt namelijk een herinnering daaraan.

Waar dient de keuring plaats te vinden?
De APK dient plaats te vinden bij een bedrijf dat een erkenning daarvoor heeft, bijvoorbeeld bij Autobedrijf Pars Rasol. Doorgaans maakt een bedrijf dat op diverse manieren kenbaar. Zo niet, vraag dat dan na. Het hoeft niet zo te zijn dat een bedrijf alle typen voertuigen mag keuren. Er bestaan categorieën van voertuigen. De keuring wordt uitgevoerd door een keurmeester. Die is doorgaans in loondienst van het genoemde bedrijf. Alleen erkende bedrijven kunnen je een keuringsbewijs geven, ook als het voertuig is afgekeurd.
Je kunt je voertuig ook in het buitenland door een erkend bedrijf laten keuren.

Waar wordt naar gekeken?
Bij de keuring wordt gekeken naar de wielophanging, banden, remmen, verlichting, stuurinrichting, schokbrekers en carrosserie. Die aspecten hebben met de verkeersveiligheid te maken. Ook de carrosserie valt daaronder, want er mogen bijvoorbeeld geen elementen zijn, die tijdens het rijden los kunnen komen en zo andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen. De milieuaspecten zijn de uitlaatgassen en olielekkages. Laatstgenoemden mogen er niet zijn. Zoals gemeld, zijn verkeersveiligheid en milieu de doelstellingen van de keuring. Als een auto wordt afgekeurd, dan dienen de reparaties te worden gedaan voor de vervaldatum. Er kan tegen een afkeuring in beroep worden gegaan.

Delen