Car Wash Klein Automateriaal

De APK: alles wat u moet weten

De afkorting APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Het is een autokeuring die op Europees niveau verplicht is. De doelstelling ervan is tweeledig, namelijk aan de ene kant de bevordering van de verkeersveiligheid en aan de andere kant de bescherming van het milieu. De regelgeving en verplichting staan verwoord in de wetten die van toepassing zijn op het wegverkeer. Zonder geldig keuringsbewijs rondrijden is strafbaar. Als je een ongeluk krijgt met een afgekeurde auto, dan kan de verzekeringsmaatschappij die auto als onverzekerd beschouwen.