2021

De APK: alles wat u moet weten

De afkorting APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Het is een autokeuring die op Europees niveau verplicht is. De doelstelling ervan is tweeledig, namelijk aan de ene kant de bevordering van de verkeersveiligheid en aan de andere kant de bescherming van het milieu. De regelgeving en verplichting staan verwoord in de wetten die van toepassing zijn op het wegverkeer. Zonder geldig keuringsbewijs rondrijden is strafbaar. Als je een ongeluk krijgt met een afgekeurde auto, dan kan de verzekeringsmaatschappij die auto als onverzekerd beschouwen.

Brandstoffen laten leveren: waarom is dit nuttig voor veel bedrijven?

Veel bedrijven in Nederland kunnen meer bezuinigen op vaste uitgaven en terugkerende kosten dan ze denken. En tijd besparen, die nuttiger geïnvesteerd kan worden. Er zijn tal van manieren om als onderneming efficiënter te werk te gaan. Een van die methoden, die erg in opkomst is, is brandstoffen laten leveren op je bedrijfslocatie. Denk hierbij aan diesel, gas, olie, benzine en soortgelijke brandstoffen. Voor ondernemingen die veel gebruikmaken van brandstof levert brandstoffen laten leveren veel voordelen op.

Rijles volgen met een beperking? Dit zijn de mogelijkheden

De laatste jaren is in ons land in de branche van autorijscholen een nieuw fenomeen in opkomst, namelijk de mogelijkheid voor het volgen van een rijles voor mensen met een beperking. Het halen van je rijbewijs als je een geestelijke of een lichamelijke beperking hebt, is voor veel mensen - bijvoorbeeld voor mensen in het ASS-spectrum (autisme) -, niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er de afgelopen tien jaar veel autorijscholen voor mensen met een beperking bijgekomen.